Vând cartea "Istoria generală a Daciei sau Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a Moldovei" 19.11.2020

Dionisie Fotino "Istoria generală a Daciei sau Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a Moldovei", - Bucureşti: Valahia, 2008, - 799 p.

Тип

Искусство, культура

Контакты